#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Ngọn lửa tẩm bổ của đứa bạn thân đã khiến cho hai đứa chúng tôi đã gần nhau nhiều hơn ấy ạ, và khi những cái điều ấy bắt đầu mình cảm thấy thân xác mình bắt đầu nóng dần lên ấy ạ chẳng biết sao mình như vậy nhưng mình cảm thấy kích thích với điều ấy mình yêu những cái điều ấy và để rồi mình ở nơi đây để mình kể lại cho mỗi người các bạn xem và nghe về điều ấy được chứ ạ xem và ghi nhớ những cái điều ấy là sao và nó hấp dẫn đến mức độ nào được không nào các bạn của tôi ơi, vì những gì được cho là niềm tin ấy ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A