#Sever 1#Sever 2
Bóng tối bao phủ thành phố bỏ hoang tập 1

Bóng tối bao phủ thành phố bỏ hoang tập 1

Nội dung phim

Một vùng đất đen tối bỏ hoang và chướng khí mù mịt nơi đã bị lãng quên Sơ Labian được lệnh điều tra vùng đất natf khi cô tiến vào trong thành phố ấy đã khị cắn bởi một con quỷ xác sống điều đáng nói cô không bị hoá thành xác sống cũng như không bị chết mà bị nó hiếp dâm.Sau dó cô ấy tiếp tục đi sâu vào trong thành phố ấy khi cô đi vào một hang động không ngờ đây lại là miện của một con quái vật vô cùng gớm giếc nó không ăn thịt mà hiếp dâm cô …

Diễn viên tham gia phim

N/A